Waterschade zonder dat duidelijk is waar lekkage zich bevindt

Waterschade vormt voor veel woningbezitters een van de meest vervelende vormen van schade, omdat waterschade erg moeizaam te verhelpen is. Denk bijvoorbeeld aan waterschade in de vorm van schimmelplekken op muren en plafonds, waarbij het al snel enkele maanden kost om het vocht uit uw steen te laten trekken. Daarna moeten muren en plafonds opnieuw geverfd of behangen worden, om de waterschade volledig te kunnen herstellen. Ook waterschade onder uw dakbedekking in het houtwerk van uw dak brengt de nodige frustraties met zich mee, omdat er vaak een timmerman moet worden ingeschakeld om de rottende plekken uit het houtwerk te kunnen verwijderen.

Heeft u zelf last van een lekkage, waarvan u de bron niet kunt vinden? Schakel zo snel mogelijk de hulp van een loodgieter in, die de bron van een lekkage vaak binnen een korte tijd voor u gevonden heeft met speciale apparatuur. Denk bijvoorbeeld aan een speciale lamp, waarmee het spoor van het vocht in uw woning gevolgd kan worden. Wanneer de bron van de lekkage gevonden is, zal het voor een loodgieter vaak een relatief eenvoudig klusje zijn om de lekkage te verhelpen en een verdere waterschade tegen te gaan.

Verschillende vormen van lekkages

Lekkages komen op tal van verschillende plekken in uw woning voor. Denk bijvoorbeeld aan een lekkage rond de waterleidingen in uw woning, rond een afvoer, onder uw dakbedekking of bij sanitaire voorzieningen. Het achterhalen van de bron van een lekkage is lastig als deze zich bijvoorbeeld tussen twee muren, achter een klein muurtje of onder uw vloer bevindt. Laat staat als u te maken krijgt met een lekkage onder uw dakbedekking. Vaak krijgt u een dergelijke lekkage pas door als er al sprake is van waterschade. Dit geldt ook voor een lekkage rond uw regenpijp, waarbij het vocht via uw buitenmuur in uw woning trekt en het begin vormt van lelijke schimmelplekken op uw muren.

Lekkages in uw woning voorkomen

Om de kans op waterschade te verkleinen is het allereerst belangrijk om de kans op een lekkage in huis zo klein mogelijk te maken. Dit doet u door eens per jaar de hulp van een loodgieter in te schakelen voor het nalopen van de leidingen, de afvoer en de dakbedekking van uw woning. Een loodgieter controleert of er sprake is van slijtage, of dat er speling is ontstaan tussen twee leidingstukken. Mocht er inderdaad sprake zijn van speling, dan kan het vocht langzaamaan uit uw leidingen sijpelen en zo het begin van een lekkage vormen. Dit geldt ook voor slijtage aan uw leidingen en afvoer, bijvoorbeeld doordat er een scherp voorwerp tegen dergelijke elementen is gekomen. In zo’n situatie ontstaat er een klein gaatje of scheurtje, waarlangs het water naar buiten sijpelt.

Het is sterk aan te raden om de hulp van een loodgieter bij u in de buurt in te schakelen als u te maken krijgt met een lekkage in uw woning. Een loodgieter uit Zeist zorgt voor een passende oplossing, zodat de lekkage binnen een korte tijd voor u verholpen is.