Waar op letten bij de fundering van een woning?

Ga je een woning kopen in Barendrecht? Dan is het belangrijk om goed naar te woning te laten kijken. Het dak, de gevel maar zeker ook de fundering zijn erg belangrijk. In deze blog lees je informatie waar op te letten en welke soorten funderingen er eigenlijk allemaal zijn. 

De fundering van een woning heeft als doel de algemene belasting die ontstaat door het gewicht van het gebouw, te verdelen over een draagkrachtige grond. Het funderingstype wordt gekozen op basis van de grondsoort, hoewel ook de woning zelf een zekere bepalende factor is. Vaak zal de architect aanraden om een sondering of boring te laten uitvoeren om de algemene draagkracht van de bodem te bepalen om zo uitsluitsel te bieden over welke funderingssoort het meest geschikt is. Het hoeft dus niet gezegd te worden dat de fundering een erg belangrijke functie uitoefent, want als een foute funderingssoort gebruikt wordt, bestaat het risico op latere verzakkingen waardoor scheuren en barsten in de dragende elementen van de woning ontstaan, of erger. Let op: per type woning kunnen de eisen anders zijn. Zo kan je voor een halfvrijstaande woning weer te maken hebben met andere omstandigheden dan een kleine tussenwoning. 

Fundering op staal

Wanneer blijkt dat de bodem voldoende draagkracht biedt, is een zogenaamde fundering op staal reeds voldoende. Bij deze methode wordt onder de plaatsen waar de muren moeten komen, een betonstrook aangelegd in sleuven op een vorstvrije diepte (gemiddeld 80 cm). Afhankelijk van de berekeningen op basis van het grondonderzoek wordt gekozen voor stortbeton of gewapend beton (= strokenfundering). 

aanschaffen huis

Strokenfundering

De strokenfundering wordt voornamelijk toegepast bij gebouwen in Barendrecht waarbij de belasting te groot is. Beton is prima in staat om drukkrachten op te vangen, maar als een vloer op dergelijke wijze opgebouwd wordt dat er tevens trekkrachten ontstaan, moet een wapening voorzien worden om deze spanningen op te vangen, zoniet kan de fundering scheuren met alle gevolgen van dien. Vroeger was de fundering op staal de meest toegepaste methode, maar doordat het aantal bouwgronden met een goede draagkrachtige bodem de laatste jaren sterk achteruit ging (veelvuldig bebouwen – minder keuze aan draagkrachtige bouwpercelen), moet men helaas steeds vaker opteren voor een andere en vaak ook duurdere methode.

Wat te doen bij minder draagkrachtige bouwpercelen?

Bij minder draagkrachtige bouwpercelen kiest men veelal voor de algemene funderingsplaat om de belasting van de woning gelijkmatig over de bodem te verdelen. Belangrijk is dat de draagkracht van de bodem overal gelijk is, zoniet bestaat het risico dat het gehele gebouw gaat scheef zakken. Bij deze methode wordt de gewapende betonnen vloerplaat rechtstreeks op de grond gestort. Zie ook: vergunningen en ontheffingen gemeente Barendrecht.

Vorstrand

Om te voorkomen dat het aanwezige water in de bodem onder invloed van vorst de funderingsplaat gaat opduwen, is het belangrijk dat er bij de buitenmuren steeds een vorstrand voorzien wordt tot zo’n 80 cm diepte.

Paal- of puttenfundering

Als de draagkrachtige grond te diep zit voor de voorgaande methodes, wordt meestal de paal- of puttenfundering toegepast. Bij deze methode worden betonnen of houten palen in de grond geschroefd, geboord of geklopt, hoewel het ook mogelijk is om een put rechtstreeks met beton te vullen. De wijze waarop de palen aangebracht worden, is afhankelijk van een studie die bepaalt of er een risico bestaat dat nabije gebouwen door trillingen beschadigingen zouden kunnen oplopen. Als de palen eenmaal aangebracht zijn, wordt vervolgens een raster van gewapende betonnen balken voorzien waarop verder gebouwd kan worden.

Schakel een specialist in 

De fundering mag dan wel een onzichtbaar element van het bouwwerk zijn, toch oefent deze een niet te onderschatten constructieve functie uit. Luister in ieder geval naar de wijze raad van de specialist in Barendrecht, want kostenbesparing ondanks de nood aan een bepaald funderingstype, is nu eenmaal vragen om problemen.