Wat zijn biobased bouwmaterialen?

Veel mensen stellen zich de vraag “wat zijn biobased bouwmaterialen”? Voor verschillende markten geldt dat ze noodgedwongen al een (gedeeltelijke)transitie hebben doorgemaakt die ze in één klap een flink stuk duurzamer hebben gemaakt. Vandaag de dag zien we eenzelfde evolutie plaatsvinden op de markt van de bouwmaterialen. De overgang naar biobased bouwmaterialen is duidelijk in volle gang, maar hier en daar is er nog steeds sprake van een aantal obstakels die overwonnen moeten worden. Wil jij graag meer ontdekken over de eigenschappen en voordelen die biobased bouwmaterialen met zich meebrengen? Dan moet je, je zeker verdiepen in de inhoud van dit artikel.

Wat kunnen we bestempelen als biobased bouwmaterialen?

Bouwmaterialen die bestempeld kunnen worden als biobased bouwmaterialen kunnen zijn gemaakt van verschillende materialen. Het gaat hierbij dan om:

  • Dierlijk materiaal;
  • Schimmels;
  • Planten;
  • Bacteriën;

Een belangrijke voorwaarde die wordt gesteld is dat deze grondstoffen ecologisch verantwoord geteeld, geoogst evenals gebruikt en hergebruikt moeten worden. Meer concreet is het zo dat van deze materialen verwacht wordt dat ze afkomstig zijn van een regeneratieve teelt welke een garantie biedt voor wat de ecologisch gezonde condities van de oogstlocatie betreft. Bovendien dienen ze te zijn vervaardigd uit grondstoffen afkomstig uit de levende natuur. Voor deze grondstoffen moet gelden dat ze na de oogst binnen een periode van 100 jaar terug kunnen groeien. Dit is een belangrijke vereiste waar bij het beantwoorden van de vraag “wat zijn biobased bouwmaterialen” rekening mee dient te worden gehouden.

Waarom zijn deze bouwmaterialen zo belangrijk?

Voor verschillende traditionele grondstoffen voor bouwmaterialen waar tegenwoordig gebruik van wordt gemaakt geldt dat deze over een eindig karakter beschikken. Dit geldt bijvoorbeeld voor zand, maar ook voor mergel. Omwille van deze reden is het goed om te kijken naar biobased bouwmaterialen. Deze materialen kenmerken zich namelijk door een hergroeibare eigenschap. In principe geldt voor al deze materialen dan ook dat ze binnen één generatie terug moeten kunnen groeien. Deze vereiste zorgt ervoor dat verschillende potentiële biobased bouwmaterialen uit de boot vallen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan lijm. Voor dit materiaal geldt dat ze niet binnen één generatie terug kan groeien. Hierdoor beschikt ze niet over een oneindig karakter waardoor ze niet thuishoort in het rijtje met biobased materialen.

Welke problemen stellen zijn er ?

Als je een artikel leest over “wat zijn biobased bouwmaterialen” is de kans ontzettend groot dat er in dat artikel ook aandacht zal worden besteed aan bepaalde uitdagingen en obstakels waarvan sprake is op de markt. Zo staat het als een paal boven water dat biobased bouwmaterialen over een enorm potentieel beschikken. Bovendien zouden ze één van de belangrijkste oplossingen kunnen vormen voor wat het behalen van de klimaatdoelstellingen voor een duurzame leefomgeving betreft. Toch kan er worden vastgesteld dat er sprake is van de nodige onzekerheid. Op haar beurt zorgt deze onzekerheid er bovendien voor dat ook de vereiste investeringen achter blijven.

Bovenstaande informatie zal de vraag “wat zijn biobased bouwmaterialen” ongetwijfeld al voor een groot deel hebben beantwoord. Dit gezegd hebbende is hiermee de onzekerheid op de markt uiteraard niet weggenomen. Om dit voor mekaar te krijgen zal er dan ook met zekerheid meer onderzoek moeten gebeuren, onder meer met betrekking tot de optimalisatie bouwelementen voor gebouwen die gedeeltelijk of volledig uit hout worden vervaardigd.