Kuiper en Zonen BV, verbeter stoomketelprocessen en bespaar kosten

Verbeter stoomketelprocessen en bespaar kosten. Verminder stoom, water en energie, vereenvoudig service en onderhoud. Met kwalitatieve bewaking en regeling van voedingswaterboiler en stoomketel. Ondernemingen moeten hun producten altijd flexibel en op tijd produceren. De productieprocessen worden dienovereenkomstig geoptimaliseerd om deze uitdagingen aan te gaan. Om te zorgen voor een over het geheel genomen zuinige en flexibele werking van de gehele productieketen, moeten ook de processen stroomopwaarts worden aangepast.

Zo is bijvoorbeeld de flexibele productie van voldoende hoeveelheden stoom voor de vervaardiging van producten absoluut noodzakelijk. Maar in de praktijk is de werking van de stoomketel meestal star vastgelegd. De dosering van de remmers is vastgesteld op de maximaal vereiste stoomhoeveelheid om een betrouwbare stoomproductie te garanderen. Wanneer de stoomproductie wordt verminderd, gaat er namelijk onnodig energie en water verloren. Als er minder stoom wordt geproduceerd, blijft de damp namelijk open en wordt de dosering niet verminderd.

Intelligente bewaking van de stoomketel met een geoptimaliseerd regelsysteem resulteert in een beter rendement van het ketel-systeem met minder kosten en verliezen.

stoomketel verbeteren

Het verbeteren van stoomketelprocessen zorgt voor kostenbesparing

Voorheen onopgemerkte verliezen kunnen bijdragen tot verifieerbare besparingen in de werking van de ketel

In de praktijk vereisen voedingswaterketels dat de dampklep te allen tijde open wordt gehouden om thermische ontgassing te verzekeren. Zuurstofvrij water daarentegen laat een dampklep sluiten wanneer aan deze voorwaarden is voldaan. Op die manier worden de stoomverliezen tot het noodzakelijke minimum beperkt. Met een kwalitatieve bewaking van het opgeloste zuurstofgehalte in het voedingswater en een automatische regeling van de dampklep worden onnodige water- en energieverliezen voorkomen. Bovendien wordt in combinatie met de doseringsregeling voor het zuurstofbindende middel onnodige verzilting van het voedingswater (tot 10 mg/l natriumsulfide) voorkomen. Er is ook een verbetering van de indikking in de stoomketel en een vermindering van de blowdown. Zo worden brandstof, behandeld proceswater en kooldioxide bespaard en verloopt het hele proces efficiënter.

Kwaliteit gecontroleerde dosering van remmers

Door voortdurende controle van het water in de ketel voor de toevoer en de stoomketel. Starre doseerinstellingen voor zuurstof afvoerende en alkaliserende middelen voor een maximale productie van stoom hebben negatieve gevolgen. Met een lagere stoomproductie zijn namelijk veel minder chemicaliën nodig.

Een pH-waarde van 9 tot 10 in het voedingswater is heel goed mogelijk en wettelijk toegestaan. Dit verhoogt echter het verbruik van chemicaliën met een factor 10. Dit resulteert in een tienvoudige toename van energie- en waterverliezen.

Een permanente bewaking en controle van de pH-waarde, de restzuurstof en de geleidbaarheid maken het mogelijk de dosering van remmers tot een noodzakelijk minimum te beperken. Minder verlies van energie en water in de stoomketel is het resultaat. Tegelijkertijd wordt het rendement van de werking van de stoomketel verbeterd en wordt de uitstoot van kooldioxide verminderd.