Kosten van een aannemer

Een aannemer is een persoon die werk aanneemt. Hij kan bijvoorbeeld worden ingehuurd voor het verbouwen van een badkamer of keuken. Wanneer je vraagt wat de kosten van een aannemer zijn, kun je dat moeilijk in een antwoord samenvatten. Wanneer je een verbouwing wilt laten uitvoeren, wil je toch graag vooraf weten wat ongeveer de kosten zijn. Ook is hij in te huren voor de service en onderhoud. Omdat een hoofdaannemer vaak niet alle werkzaamheden zelf kan volbrengen, huurt hij zelf een onderaannemer in. Zo’n onderaannemer zal vaak komen voor het specialistische werk. U kunt een aannemer benaderen als u plannen heeft om te gaan verbouwen, maar ook als de bouwplannen al klaar zijn.

Soorten prijsafspraken met aannemer

Er zijn drie verschillende soorten prijsafspraken die gemaakt kunnen worden.
Vaste prijs. Wanneer u voor deze methode kiest zal u geen gespecificeerde rekening krijgen. De prijs staat vast en dat is ook een gerust gevoel.

Kosten van een aannemer

De kosten van een aannemer kunnen verschillen. Zorg ervoor dat u een aannemer kies waar u vertrouwen in heeft.

Richtprijs aannemer

. Dit is een prijs die wordt besproken op de geschatte kosten. De geschatte prijs mag in principe niet meer afwijken dan 10% van de genoemde prijs. Wanneer de kosten meer dan 10% zouden worden, moet je daar vooraf voor worden ingelicht.
Prijs per uur. Je kunt de aannemer ook per uur betalen. Wanneer je daaraan begint, heb je geen flauw idee wat de kosten zullen worden. Wanneer je voor deze methode kiest is het belangrijk dat je de kosten laat specificeren voor wat betreft het te gebruiken materiaal, vervoerskosten en dergelijke. Dit is over het algemeen geen prettige manier van samenwerken.

De kosten van een aannemer zijn in drie delen op te splitsen en wel:
De materiaalkosten. Deze zijn afhankelijk van wat er gedaan moet worden.
De arbeidskosten. Deze omvatten vaak meer dan 50% van de totale kosten.
Voorrijkosten. De aannemer zal naar het werk moeten komen. Deze kosten kunt u gemakkelijk beïnvloeden door een aannemer uit uw nabije omgeving te nemen.

Voordat u dus werkzaamheden laat uitvoeren, moet u zich goed laten voorlichten. Zorg dat u ongeveer weet wat de totale prijs bedraagt.