Hoe werkt een bouwtechnische keuring?

Je wilt een woning laten keuren, maar hoe gaat dat nou eigenlijk in zijn werk? Er zijn veel partijen met deze deskundigheid, die een woning voor je kunnen controleren op de belangrijkste bouwtechnische onderdelen. Een bouwkundig expert loopt met je de woning door, van boven naar beneden, en voert onder andere een visuele beoordeling uit van de dakconstructie, dakpannen of andere dakbedekking, en de dakgoten. Ook wordt een eventuele schoorsteen bekeken. De cv-ketel, ventilatiekanalen en overige elektrische installaties worden ook beoordeeld en er wordt gekeken naar een eventueel risico op koolmonoxide en de aanwezigheid van mogelijke asbesthoudende materialen.

Vrijwel alles nagelopen bij bouwtechnische keuring

Het sanitair wordt ook niet vergeten, en er kan zelfs onderzocht worden op de aanwezigheid van eventuele loden waterleidingen, als de deskundige daar aanleiding toe ziet. De ramen, deuren en kozijnen worden bestudeerd op de aanwezigheid van houtrot of andere schimmels, en het metselwerk, de gevels, maar ook verdere fundering en zelfs de kruipruimte worden aan een nader onderzoek onderhevig. Binnenshuis worden ook de wanden en plafonds onderzocht op de aanwezigheid van scheuren of lekkageplekken.

Hoofdzakelijk visuele inspectie

Alle mogelijke gebreken worden in het onderzoek zo veel mogelijk meegenomen, maar wel veelal op basis van een visuele inspectie. Op basis van de deskundigheid en ervaring van de bouwkundig expert is er meer dan voldoende af te leiden uit een visuele inspectie. Ook zaken als brandveiligheid komen bij de bouwtechnische keuring aan de orde. Mocht de visuele inspectie aanleiding geven voor nader onderzoek, kunnen er altijd vervolgafspraken gemaakt worden voor bijvoorbeeld het nemen van monsters.

Resultaat keuring: een gedetailleerd rapport

Een bouwtechnische keuring resulteert in een gedetailleerd rapport, wat inzicht verschaft in de huidige staat van de woning. Er wordt aangegeven welke eventuele gebreken of tekortkomingen er zijn, welke op korte termijn opgelost moeten worden, en welke herstelwerkzaamheden je op de langere termijn kunt verwachten. Ook wordt duidelijk gemaakt welke onderhoudskosten je nu, en op termijn, kunt verwachten. Tevens wordt inzichtelijk gemaakt welke gebreken je eventueel zelf kunt oplossen, en waarvoor je een derde partij nodig hebt. Inclusief een inschatting van de bijbehorende kosten, zodat je echt een totaalplaatje hebt van waar je aan toe bent en wat je nog kunt verwachten.