Hinder van badkamer lekkage

Hinder van een badkamer lekkage komt regelmatig voor. Een badkamer heeft een concentratie van koud en warm water leidingen en is soms ook de plaats waar de wasmachine staat. De meeste leidingen zijn onzichtbaar weggewerkt in de muren of onder de grond. Een lekkage van de badkamer zal vooral plaatsvinden bij de zichtbare delen waardoor een reparatie snel kan plaatsvinden. Zit de oorzaak van de lekkage bij de onzichtbare delen dan stijgen de kosten door detectie en reparatie.

Oorzaken van lekkage op een zichtbare plaats

Lekkage op zichtbare plaatsen zal zichtbaar zijn door onverklaarbare waterafzetting op de muren of vloer. Door de volgende oorzaken na te lopen is snel te controleren wat de oorzaak kan zijn van de lekkage. Door de oorzaak weg te nemen zal de lekkage verdwijnen.

  • Is er sprake van een lekkende O-ring. Een goede O-ring in de koppelstukken zorgen ervoor dat er geen lekkage zal ontstaan op deze plaats.
  • Is het kit langs de rozetten van de kranen goed gekit.
  • Is het voegwerk van de wand- en vloertegels in goede staat.
  • Is de kitnaad tussen de muur en de vloer in goede staat.
  • Is de kitnaad van de douche, douchebak of bad in goede staat.
  • Is de kitnaad rond de afvoerput in goede staat.
  • Is de aan- en afvoer van de wasmachine in goede staat en lekt de wasmachine niet.

Lekkage op en niet zichtbare plaats detecteren

Op het moment dat een lekkage op een niet zichtbare plaats wordt opgemerkt is er vaak al sprake van een langdurige lekkage. Het valt vaak pas op als er sprake is van optrekkend vocht of loslatende tegels. Een snelle manier om een lekkage te ontdekken is het bijhouden van de watermeterstand. Als de watermeter gedurende een nacht stijgt, of als het wieltje van de watermeter blijft draaien op momenten dat er geen water in huis gevraagd wordt, dan is er waarschijnlijk sprake van een lekkage. Vooral oude leidingen met gesoldeerde koppelingen zijn gevoelig voor lekkage. Moderne leidingen van kunststof zijn veel minder gevoelig voor lekkage.

Hoe te handelen bij ernstige lekkage

De lekkage stopt door de hoofdaansluiting van het water te sluiten. Wanneer de woning over meerdere punten beschikt om en deel van de leiding af te sluiten is het mogelijk om de lekkage in een specifiek deel van de woning te plaatsen. Een lekkage detectiebedrijf zal met specialistische apparatuur de plaats van de lekkage kunnen ontdekken en een schaderapport opstellen.